Temaet for udstillingen

I bogen Små Visioner formulerer elever 100 organisationers visioner med deres egne ord.

 

Udstillingen stiller i stedet dine elever et spørgsmål: Hvordan ville Danmark se ud, hvis organisationen ikke fandtes? Hvordan ville vores samfund være, hvis der ikke var - og aldrig havde været - et Dansk Blindesamfund, en Europabevægelse, et 3F eller en Dansk Arbejdsgiverforening?

 

Hvordan ville dagligdagen og fremtidsmulighederne være for syge, blinde, arbejds–løse, Europa, veteraner, virksomheder, fiskere, politisk forfulgte eller ulveunger, hvis der ikke var en organisation, som kæmpede for netop deres sag?

 

Eleverne skal formulere deres udsagn med få, koncise og levende ord, der fanger modtageren og sætter tanker i gang. Som i bogen vil udsagnene typisk være på mellem 20 og 40 ord.