Sydslesvigsk Forening (SSF) er den folkelige og kulturelle hovedorganisation for det danske mindretal syd for grænsen. Foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, og at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig.

 

Efter Første Verdenskrig bestemte sejrsherrerne, at befolkningen i Sønderjylland skulle stemme om, hvilken stat de ville være en del af: Tyskland eller Danmark. Området blev inddelt i to områder. Det ene stemte for at være del af Danmark, det andet for at være del af Tyskland.

 

Trods grænsedragningen holder mennesker med dansk sindelag i Sydslesvig fast i deres danske kultur. De driver deres egne institutioner lige fra vuggestuer, børnehaver, skoler og kirker til plejecentre.

 

Det frivillige engagement er mindretallets fundament. Kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter dyrkes i et meget rigt foreningsliv. SSF driver 40 forsamlingshuse, Danevirke Museum samt lejrskolen Skipperhuset i Tønning.

 

Foreningens arbejde har betydet meget for mindretallet. Kendskabet til dansk efter 1920 og især efter 1945 voksede, efter at foreningslivet og skolerne blomstrede op. Man regner med, at omtrent 50.000 sydslesvigere i dag kan tale dansk.  Og ved landdagsvalget i 2012 kom det dansk-frisiske mindretalsparti, SSW, for første gang i historien med i en slesvig-holstensk regering.

 Cirka hver syvende europæer tilhører et nationalt mindretal. Der findes op mod 500 hjemmehørende mindretal, altså mennesker som har et andet sindelag end deres statsborgerskab tilsiger (dette inkluderer ikke etniske mindretal).

 Det danske mindretal er del af et kulturelt grænseland, hvor det er lykkedes at skabe respekt for og ligestilling af mindretallene. Det vil sige fred og samarbejde hen over grænserne. Mottoet for det moderne dansk-tyske grænseland kunne være: at ville de andre, uden at opgive sig selv.

 

Små Visioner udstillingen sætter fokus på civilsamfund og demokrati, og fortolker organisationernes visioner i en utraditionel stil, der spiller op til beskuerens fantasi. Hver plakat har QR-kode til organisations præsentation og Quiz, på denne hjemmeside.

 

Flere elev-organisationer deltager i projektet, og du støtter både dem og arbejdet med at få udstillingen ud til landets skoler, når du deler og gir’ likes. 

 

Plakater og Quizzer bliver desuden slået op på Små Visioners

 facebook side.

Del og gør en forskel!

100 organisationer deltager i Små Visioner, fordi de gerne vil sprede fortællingen om deres visioner for bedre vilkår for studerende, pressefrihed, handicappede, organdonation, veteraner, arkitektur, kunst, børn, ældre, uddannelse, ligestilling, arbejdsforhold og meget andet.

 

Når du deler, gør du en aktiv forskel, og deltager samtidig i konkurrencer, der belønner jer og de klasser, der deler mest.

 

Præmier:

Klassetur til Christiansborg, FN-byen eller lær om Christianias særlige styreform. Du kan også vælge et gavekort til vores shop.

Har I også en vigtig  kampagne eller nyhed

I vil dele med portalens brugere?

Deltagende organisationer har

eneret til brug af  denne plads

på portalens +100 sider.

 

Skriv blot til os via formularen nedenfor.

 

Så sender vi dig de

praktiske detaljer.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev,

får du besked, når der er nye tiltag på denne side.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Kontakt

Redaktion

Hér kan du sende os ris og ros, idéer til forbedringer og generelle beskeder.

 

Ønsker du at bestille bøger eller udstillingssæt, så kan du også skrive hér.

Du vil straks herefter, modtage information til din oplyste mailadresse, med priser og detaljer.

Indsender formular...

Der opstod en fejl på serveren.

Formular modtaget.