Organisationerne efter område

 

 

UDDANNELSE OG OPLYSNING

 

Højskolen på Kalø

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd

 

Danske Professionshøjskoler

 

Danske Skoleelever

 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

 

Danske Gymnasier

 

AOF

 

Danmarks Biblioteksforening

 

Efterskoleforeningen

 

SDU

 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

 

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

 

Ungdomsringen

 

 

 

 

SUNDHED OG FOREBYGGELSE

 

Aarhus Universitetshospital

 

Danmarks Apotekerforening

 

Dansk Center for Organdonation

 

 

 

 

FAGFORBUND

 

Krifa

 

Yngre Læger

 

Danmarks Billedkunstlærere

 

Dansk Musiker Forbund

 

Dansk Skuespillerforbund

 

FOA

 

FTF

 

Teknisk Landsforbund

 

3F

 

Fødevareforbundet NNF

 

PROSA

 

Djøf

 

Socialpædagogerne

 

 

 

 

 

KULTUR

 

Musik & Ungdom

 

Organisationen Danske Museer

 

Statens Museum for Kunst

 

DGI

 

NaturBornholm

 

 

 

 

 

BRANCHEORGANISATIONER

 

Danske Regioner

 

Arkitektforeningen

 

Koda

 

HORESTA

 

Kommunernes Landsforening

 

Dansk Industri

 

Håndværksrådet

 

Vindmølleindustrien

 

FødevareDanmark

 

Bolius

 

Dansk Byggeri

 

Danmarks Fiskeriforening

 

 

 

 

ARBEJDSGIVERE

 

Dansk Arbejdsgiverforening

 

Kristelig Arbejdsgiverforening

 

 

 

 

 

NGO'ER

 

Beredskabsforbundet

 

Ungdommens Røde Kors

 

Amnesty International

 

Blå Kors

 

Dansk Handicap Forbund

 

Rotary

 

Sex & Samfund

 

Dansk Blindesamfund

 

Det Danske Spejderkorps

 

Hedeselskabet

 

LandboUngdom

 

Kooperationen

 

 

 

 

SOCIALT ANSVAR

 

Ronald Mcdonald Børnefond

 

TrygFonden

 

Ensomme Gamles Værn

 

Foreningen Hjælp Voldsofre

 

GAME

 

Genlyd

 

KFUM og KFUK

 

Det Sociale Netværk

 

GODA

 

Skandia

 

Mellemfolkeligt Samvirke

 

Østifterne

 

Hus Forbi

 

Danmission

 

 

 

 

 

STYRELSER OG RÅD

 

Rådet for Sikker Trafik

 

Børnerådet

 

Børnesagens Fællesråd

 

DANSKE ÆLDRERÅD

 

Det Frie Forskningsråd

 

Spillemyndigheden

 

Arbejdsmiljørådet

 

Arbejdsmiljørådgiverne

 

Center for Regional- og Turismeforskning

 

 

 

 

 

FORSVAR

 

Forsvarsakademiet

 

HKKF

 

InterForce

 

Veteranstøtten

 

 

 

 

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

 

Den Danske Helsinki-Komité For Menneskerettigheder

 

Europabevægelsen

 

International Media Support

 

Dansk ICYE

 

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

 

Sydslesvigsk Forening

 

United World Colleges

 

 

 

 

GRØNLAND

 

Foreningen Grønlandske Børn

 

Grønlandske Huse

 

IMAK

 

Arctic Consensus

 

SIK